آقایان بخوانند/عملی که نزد خدا محبوب تر از اعتکاف است

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند :

نشستن و حضور مرد با اخلاق نیکو در کنار همسر و فرزندش، نزد خدای بزرگ دوست داشتنی تر از اعتکاف و نشستن در این مسجد من است.



پیچک